Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem z serwisu internetowego Gdansk.News.

Przez dane osobowe rozumie się wszelkie informacje identyfikujące osobę fizyczną, które mogą zostać przekazane przez Użytkownika podczas korzystania z serwisu, w tym imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu itp.

Zbieranie danych

Serwis zbiera informacje o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

 1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje, które zostają wprowadzone do systemów Administratora.
 2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).
 3. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.

Cel przetwarzania danych

Dane osobowe przekazane przez Użytkowników są przetwarzane w celu:

 1. Realizacji usług elektronicznych określonych w regulaminie serwisu.
 2. Komunikacji z Użytkownikami w sprawach związanych z serwisem oraz oferowanych usług.
 3. Prowadzenia działań marketingowych i promocyjnych, o ile Użytkownik wyraził na to zgodę.

Prawa użytkownika

Użytkownik ma prawo do:

 1. Dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 2. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 3. Przenoszenia danych.
 4. Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Bezpieczeństwo danych

Administrator serwisu zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i najlepszymi praktykami. Wszelkie działania mające na celu zabezpieczenie danych osobowych są podejmowane z należytą starannością, aby zapobiec dostępowi do nich osób trzecich.

Zmiany w polityce prywatności

Polityka prywatności może ulegać zmianom, o których użytkownicy zostaną poinformowani w sposób odpowiedni. Wprowadzone zmiany będą dokumentowane i udostępniane na stronie serwisu.

Kontakt

W przypadku pytań dotyczących polityki prywatności prosimy o kontakt pod adresem e-mail: kontakt@gdansk.news lub korzystając z danych kontaktowych zamieszczonych na stronie serwisu.